Dozvoljene posjete pacijentima

Obavijest o organiziranju posjeta bolesnicima u Toplicama Lipik

Obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju vezanu uz infekciju COVID-19  uzrokovanu virusom SARS-CoV-2, u Toplicama Lipik dozvoljene su posjete nepokretnim i teško pokretnim pacijentima na odjelima II i III, ali prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

·         Posjetitelj mora biti cijepljen sa dvije doze, od druge doze mora proći minimalno 14 dana, ili proći maksimalno 6 mjeseci od preboljene COVID-19 infekcije (potvrde OBAVEZNE!)

·         Posjete se odvijaju u predviđenom periodu za posjete od 15:00-17:00 sati

·         Moraju biti dogovorene s liječnikom (samo jedan posjetitelj u danu po pacijentu)

·         Trajanje posjete je 15-30 minuta odnosno prema uputi zaposlenika 

Za omogućavanje posjeta pacijentima potrebno je:

1. Trijaža

·         Svi posjetitelji moraju prije ulaska proći trijažna mjesta gdje se izmjeri temperatura i uzme epidemiološka anamneza (ispuni Upitnik za posjetitelje bolesnika vezan za infekciju koronavirusom)

·         U slučaju da je tjelesna temperatura posjetitelja 37,2 oC i više, odnosno pozitivna  epidemiološka anamneza, posjetitelj ne može u posjetu

2. Nošenje maske:

·         Posjetitelj treba donijeti medicinsku masku koju će nositi cijelo vrijeme boravka u ustanovi

3. Dezinfekcija ruku:

·         Prilikom dolaska na odjel odnosno prije ulaska u sobu pacijenta te prije odlaska s odjela, posjetitelj u pratnji i pod kontrolom zdravstvenog osoblja dezinficira ruke

4. Evidencija posjeta

·         Na svakom odjelu potrebno je voditi evidenciju posjetitelja 

 

 

Misleći na dobrobit Vaših članova obitelji odnosno naših pacijenata, molimo Vas pridržavajte se danih uputa!

bolnica_lipik, 12.07.2021 14:02:32