Javna nabava i oglasi

Oglasi

Oglas 02.08.2021.
Oglas 25.06.2021.
Ponude je potrebno dostaviti do 30.06.2021. do 10,00 sati.
Oglas 17.06.2021.
Ponude je potrebno dostaviti do 24.06.2021. do 10,00 sati.
Oglas 12.05.2021.
Ponude je potrebno dostaviti do 20.05.2021. do 10,00 sati.
Oglas 01.03.2021.
Oglas 04.12.2020.
Oglas 30.11.2020.

Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjekotom, ako čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja istovremeno:

- obavljaju upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu, ili

- ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Toplice Lipik - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju prema članku 13. Zakona o javnoj nabavi ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s tvrtkom:
- Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin, Bolnička ulica 38, 47300 Ogulin, OIB: 88206161418
- ZG-kodeks, d.o.o., Petrova 121, 10000 Zagreb, OIB: 15498549757
- ​​​​​​​Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o., M. Terezije 27, 34551 Lipik, OIB: 54639446953
- Iličić-usluga d.o.o., A. Stepinca 13, 34551 Lipik, OIB: 46342995452
- Vrisak j.d.o.o., Frankopanska 42, 34551 Lipik, OIB: 18891498693