Javna nabava i oglasi

Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjekotom, ako čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja istovremeno:

- obavljaju upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu, ili

- ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik prema članku 13. Zakona o javnoj nabavi ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s tvrtkom:
- Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin, Bolnička ulica 38, 47300 Ogulin, OIB: 88206161418
- ZG-kodeks, d.o.o., Petrova 121, 10000 Zagreb, OIB: 15498549757