EU projekti

U korak sa zdravim životom

Naziv projekta: U korak sa zdravim životom, UP.02.2.1.08.0048
Poziv iz kojeg se financira projekt: Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2
Nositelj projekta: Toplice Lipik – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Partner: Palijativni tim LiPa
Tehnička pomoć u pripremi i provedbi projekta: Regionalni koordinator razvoja Požeško - slavonske županije
Ukupna vrijednost projekta: 457.191,00 kn
Iznos EU sufinanciranja: 100%, 457.191,00 kn
Razdoblje provedbe: 01.06.2022.-01.08.2023.
​​​​​​​Kontakt osoba: Ivana Orban, voditeljica projekta - tel: 098 923 00 14; e-mail: ivana.orban@panora.hr
​​​​​​​
Sažetak projekta: Kroz radionice, predavanja i promotivne materijale ukazat će se na potrebu zdravih stilova života što će pomoći u održavanju dobrog zdravlja. Promovirat će se zdravlje i prevencija bolesti što će podići svijest građana o važnosti brige za zdravlje ukupno pridonoseći zdravijoj populaciji.

​​​​​​​Projektne aktivnosti vezane su uz obilježavanje važnih datuma i formirane u 3 različita skupa:

1. DAN CRVENIH HALJINA (veljača 2023.) - javnozdravstvena kampanja koja je posvećena povećanju svijesti o rizicima za nastanak moždanog udara (CVI) kod žena.

Aktivnosti: konferencija, radionica zdrave prehrane, puštanje balona s helijem u zrak s porukama o mogućnostima prevencije moždanog udara kod žena, izrada i emitiranje promotivnih video o mogućnostima prevencije bolesti.

2. BALNEOLOŠKI SKUP "Dr. Ivan Šreter" (svibanj 2023.) - stručni skup koji promovira dobrobiti i učinkovitost liječenja termomineralnom vodom i ostalim blagodatima prirode.

Aktivnosti: stručni skup, večer poezije

3. DANI MULTIPLE SKLEROZE (ruajn 2022. - Nacionalni dan MS i lipanj 2023. – Svjetski dan MS) – edukacije o novim spoznajama i mogućnostima kvalitetnijeg življenja za oboljele od MS

Aktivnosti: konferencija "MS jučer, danas, sutra", radionica zdrave prehrane, hortikultura u rehabilitaciji – radionica sadnje cvijeća, kreativni rad kao poticaj za bolje osjećanje – keramička i likovna radionica, izrada i emitiranje promotivnog filma "MS u Toplicama Lipik kroz povijest"


​​​​​​​Osim aktivnim sudjelovanjem na stručnim skupovima i konferencijama zdravstveno osoblje Toplica Lipik imat će priliku za daljnje stručno usavršavanje kroz organizirane tečajeve: Bobath terapija, terapija normalnog pokreta, nordijsko hodanje, ples i yoga. 

Opći cilj projekta: promicanje zdravih životnih navika kroz povećanje svijesti lokalnog stanovništva, zaposlenika i korisnika Toplica Lipik o mogućnostima prevencije bolesti stvarajući potencijal dobrog zdravlja ili poboljšanje oštećenog s posebnim fokusom na najzastupljenije bolesti koje se liječe u Toplicama Lipik.

Projekt financira Europska unija u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz Europskog socijalnog fonda.
​​​​​​​
"Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Toplica Lipik – Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju."

Terme Lipik

Naziv projekta: Terme Lipik KK.06.1.1.13.0006
Poziv iz kojeg se financira projekt: Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema
Nositelj projekta: Grad Lipik
Partneri: Toplice Lipik – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Turistička zajednica Grada Lipika
Ukupna vrijednost projekta: 73.339.442,73 kn
Iznos EU sufinanciranja: 84,5384000 %; 61.999.991,42 kn
Razdoblje provedbe: 01.07.2020. - 01.07.2023.
Kontakt osoba: Veronika Prhal, voditeljica projekta - Grad Lipik, Marije Terezije 27, veronika.prhal@lipik.hrwww.lipik.hr
​​​​​​​

Sažetak projekta: Projekt Terme Lipik integrirani je projekt razvoja i revitalizacije kulturne baštine Lipika, grada koji je poznat po prirodnim ljepotama, kulturnom i povijesnom nasljeđu, te stoljetnoj tradiciji bavljenja turizmom i čija je baština u Domovinskom ratu pretrpila teška razaranja. Kroz projekt se želi potaknuti obnova i očuvanje kulturne baštine te stavljanje u funkciju i korištenje turističkog potencijala Vile Zinke – Vile dobre vode, Perivoja i Narodnih kupki.

​​​​​​​Kroz provedbu projekta Terme Lipik podići će se standard interpretacije, opremljenosti i kvalitete kulturnih turističkih sadržaja, unaprijediti sustav promocije i distribucije kulturnih turističkih sadržaja te podići svijest stanovništva o očuvanju i valorizaciji kulturnih dobara.
​​​​​​​
Opći cilj – Povećanje zapošljavanja i turističkih prihoda kroz unaprjeđenje kulturne baštine stvaranjem novog integriranog kulturno-turističko proizvoda grada Lipika što uključuje obnovu i turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara te unapređenje sustava za upravljanje i promociju turističke destinacije.
​​​​​​​

Specifični cilj – Obnova i očuvanje kulturne baštine te stavljanje u funkciju i korištenje turističkog potencijala projektne cjeline što uključuje Vile Zinke – Vile dobre vode, Perivoja i Narodnih kupki. Kroz provedbu predloženog programa podići će se standard interpretacije, opremljenosti i kvalitete kulturnih turističkih sadržaja Lipika, unaprijediti sustav promocije i distribucije kulturnih turističkih sadržaja na domaćem tržištu te podići svijest lokalnog stanovništva o očuvanju i valorizaciji kulturnih dobara.

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

​​​​​​​"Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Toplica Lipik – Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju."