Centralno naručivanje

Smještaj - privatno ili uz uputnicu za fiziklane terapije

Specijalistička fizijatrijska ambulanta

 • Tel: +385 (0)34 440 718
 • E-mail: info@email.com

Ambulantna fizikalna terapija

 • Tel: +385 (0)34 440 718
 • E-mail: info@email.com

EMNG - neurološka ambulanta

 • Tel: +385 (0)34 440 718
 • E-mail: info@email.com

Logopedska ambulanta

 • Tel: +385 (0)34 440 718
 • E-mail: info@email.com

Naručivanje utorkom i četvrtkom

Jedinica za centralno naručivanje pacijenata

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

Pacijenti se mogu naručiti:

 • direktno u bolnici (...)
 • putem telefaksa (...)
 • putem elektronske pošte (...)

Stacionarno bolničko liječenje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

Upute za liječenje:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

Prijem u bolnici

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat