Kontakti

Ravnatelj

Goran Pušćenik, dipl. oec.

Zamjenik ravnatelja

Ivan Pavao Čevizović, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije 

Pomoćnica ravnatelja za kvalitetu

Vedrana Vondrak, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Pomoćnik ravnatelja za pravne poslove

Darko Kelemen, dipl.iur.

Pročelnica službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

prim. dr. sc. Senka Slivar, dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Glavni fizioterapeut bolnice - pomoćnik ravnatelja za fizioterapiju

Ivan Žilić, mag. physioth.

Glavna sestra bolnice - pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo

Ljerka Pavković, mag.med.techn. 

Voditeljica službe računovodstva i knjigovodstva

Marina Tica, bacc.oec.

Voditelj tehničke službe

Milan Ristić, dipl. ing. 

Voditeljica odsjeka za projekte, planove i javnu nabavu

Anita Tudović, struč. spec. oec. 

Voditeljica odsjeka za zdravstveni turizam, prodaju i marketing

Anita Vondrak, mag. oec.

Centralno naručivanje

Provjerite sve potrebne informacije na jednom mjestu.